Direct2Internet AB har erhållit certifiering avseende Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)

Denna världsomspännande certifiering har skapats för att förebygga bedrägerier i samband med kortbetalningar genom kontroll och regelverk beträffande hantering av kortdata och dess exponering. Direct2internet uppfyller därmed de krav som de ledande kortbolagen Visa och Mastercard kräver för driftstjänster vid hantering och lagring av information om betalkort.

Certifieringen är mycket omfattande med fokus på säkerhet och omfattar allt från övergipande policys, procedurer, nätverksarkitektur, hårdvara såväl som programvaruutveckling till detaljkrav som exempelvis lösenordshanering. Direct2internet har valt att certifiera hela infrastrukturen vilket i praktiken omfattar samtliga produkter och tjänster vilket gör att samtliga kunder får möjlighet att dra nytta av denna utökade säkerhet.

Säkerhet är ett ledord för Direct2Internet:

”Vi har verkat inom kortbetalningsbranschen i drygt 10 år. För oss är det en självklarhet att våra kunder och deras kunder ska känna en trygghet i att våra tjänster och produkter hanterar kortinformation på ett säkert sätt, vi kompromissar inte på den punkten”, säger Jens Claesson, VD för Direct2internet. Genom den här certifieringen har bolaget nu fått en stämpel på att så också verkligen är fallet. För mer information om PCI, se här.