Direct2Internet lanserar betalväxeltjänsten EgenPSP

Direct2Internet (D2I) gör det nu möjligt för företag att starta sin egen betalväxeltjänst. Företag kan använda D2I:s tjänst EgenPSP för att själva förmedla kortbetalningar från e-handelsföretag till kortföretag och banker. Företag behöver därmed inte utveckla sin egen betalväxeltjänst, bli certifierade och hantera de höga säkerhetskrav som ställs på en betalväxel.

Den nya tjänsten från D2I möjliggör för företag att bli en betalväxel, det vill säga att ta emot kortbetalningar från e-handelsföretag. D2I hanterar all känslig data, exempelvis kortnummer, som är sådan information som endast kan och får hanteras av PCI-godkända företag. Tjänsten är särskilt lämpad för leverantörer av mjukvaruplattformar och andra betalningssätt riktade mot e-handeln. - EgenPSP är en egenutvecklad tjänst som vi är ensamma om på den svenska marknaden, säger Jens Claesson, vd för Direct2Internet. EgenPSP ger också möjlighet att erbjuda betalväxelstjänsten i sitt eget namn. Det egna domännamnet registreras och hostas av D2I, men slutkunden känner igen utseendet, vilket upplevs som professionellt. - När slutkunder känner igen betalningsmottagaren blir det också mer sannolikt att de avslutar betalningen, vilket ur e-handelsföretagets perspektiv naturligtvis är en stor fördel med den här lösningen, säger Jens Claesson. All korthantering sker på ett säkert och godkänt sätt i D2I:s PCI-certifierade miljö, via ett HTTPS-baserat API. Prissättning och all hantering som traditionellt hanteras av betalväxel-leverantören kan istället hanteras av den som tecknar avtal för tjänsten från D2I. För mer information, kontakta: Direct2Internet Jens Claesson Tel. 08-702 29 80