Direct2Internet Nordic AB har tecknat ett avtal avseende korttransaktioner skickade över Internet med en av Sveriges största insamlare/processorer.

Avtalet som är tecknat är flerårigt och avser i första hand krypterad så kallad SSL-trafik från kortterminaler som skickar transaktioner antingen direkt eller via GPRS över Internet. Viktigt vid valet av leverantör var stabil och tillförlitlig leveransförmåga, när det gäller korttransaktioner är det minsta stopp eller fel närmast att likna vid katastrof för den enskilde handlaren. Direct2Internet svarar för insamling av transaktioner från enskilda kortterminaler, dekryptering och skickar sen transaktionen vidare till Kunden via redundanta fiberkopplingar för vidare processning. Kommunikation är en hörnsten för Direct2Internet: ”Vi har fokuserat arbetat med kommunikation avseende korbetalningar i 10 års tid, men till idag främst med transaktioner från analoga kortterminaler, dvs terminaler som kopplar via telefonjacket, säger Jens Claesson, VD för Direct2Internet. ”Internet blir dock alltmer den självklara bäraren även för korttransaktioner och därför är det väldigt glädjande för oss att ha tecknat det här avtalet. Det visare att våra satsningar och kompetens ligger rätt i tiden. Inte minst vår PCI-certifiering som var helt avgörande för att få den här affären, avslutar Jens.”