2i Kortterminal

Alla uppsägningar måste ske via mail eller brev, med signering av firmatecknare. Uppsägning skickas till kundtjanst@direct2internet.com eller per post till Direct2internet Nordic AB, Grustagsvägen 5, 138 40 ÄLTA.
Tag: avtal
Följ länken https://www.direct2internet.com/mt-formular/ och signera med mobilt BankID. Det går också att ladda ner avtalsblankett från vår hemsida, fylla i, signera och returnera till oss på enklaste sätt.

Load More

Wisepad

Följ länken och signera med Bank-ID. Det går också att ladda ner avtalsblankett från vår hemsida, fylla i,  signera och returnera till oss på enklaste sätt.

Load More

Ingenico 250 IWL och ICT 250

Alla uppsägningar måste ske via mail eller brev, med signering av firmatecknare. Uppsägning skickas till kundtjanst@direct2internet.com eller per post till Direct2internet Nordic AB, Grustagsvägen 5, 138 40 ÄLTA.
Tag: avtal

Load More

Hypercom M4230 och T4220

Alla uppsägningar måste ske via mail eller brev, med signering av firmatecknare. Uppsägning skickas till kundtjanst@direct2internet.com eller per post till Direct2internet Nordic AB, Grustagsvägen 5, 138 40 ÄLTA.
Tag: avtal

Load More

E-Handel

Load More