Inbjudan till teckning av aktier i Direct2internet AB (publ)

Det är med stor spänning och förväntan som vi kastar oss in i framtiden. Direct2Internet har under de senaste åren genomgått en stor fundamental förändring. Vår bransch förändras snabbt och den gamla tekniken för analoga kortterminaler har nu ersatts av ny digital uppkoppling. Informationsbroschyr avseende företrädesemission december 2017