Teknisk support online

- Access Direct Bredband

  • Om du har ett ADSL-modem, starta om det först. Kontrollera att en lampa märkt ”DSL” lyser. Om inte, kontakta din bredbandsleverantör. Starta även om bredbandsadaptern (dra ur strömkabeln och sätt i den igen). Om bredbandsadaptern har kontakt med ert nätverk skall de tre dioderna på framsidan av adaptern lysa med fast sken.
  • Om dioden under ”POWER” inte lyser betyder detta att adaptern inte får ström. Kontrollera att du har satt i strömkabeln på ett korrekt sätt och att kontakten sitter i ordentligt.
  • Om dioden under ”D2I” blinkar får adaptern inte kontakt med Direct2Internet. Detta kan bero på att du har en brandvägg som blockerar den port som Adaptern använder (443). Det kan också bero på att kopplingen till Internet inte fungerar av någon anledning. Kontrollera att alla nätverkskablar mellan Adaptern och Internet är korrekt kopplade. Om du har någon dator som är kopplad till nätverket, prova att ansluta till en ny sida på Internet.
  • Om dioden under ”IP” blinkar betyder detta att adaptern inte får någon IP-adress tilldelad av bredbandsroutern. Kontrollera att kopplingen till routern är gjord på rätt sätt.

Kontakta gärna oss om problemen kvarstår!

Teknisk Support
Telefon: 08 – 702 29 80

X

Logga in

Misslyckad inloggning kontrollera dina uppgifter och prova igen.

Användarnamn / Kund-ID (står på din faktura)

LösenordGlömt eller saknar lösenord ?
Registrera dig som kund

Logga in
X

Lösenord

Skriv in ditt kundnummer och ett fakturanummer (står längst upp till höger på din faktura) så skapar vi ett nytt lösenord till dig.

Kund-ID

FakturanummerSkapa
X

Tack för dina uppgifter, vi kontaktar dig inom kort !

OK