PAX-A920

Följ länken och signera med Bank-ID. Det går också att ladda ner avtalsblankett från vår hemsida, fylla i,  signera och returnera till oss på enklaste sätt.

Load More

2i Kortterminal

Alla uppsägningar måste ske via mail eller brev, med signering av firmatecknare. Uppsägning skickas till kundtjanst@direct2internet.com eller per post till Direct2internet Financial Services AB, Grustagsvägen 5, 138 40 ÄLTA.
Tag: avtal
Följ länken https://www.direct2internet.com/mt-formular/ och signera med mobilt BankID. Det går också att ladda ner avtalsblankett från vår hemsida, fylla i, signera och returnera till oss på enklaste sätt.

Load More

Wisepad

Det stämmer! Man har terminalen så länge man är nöjd eller inte har behov att använda den av någon annan anledning.
Uppsägningstiden är på 3 månader.
Tag: avtal
Alla uppsägningar måste ske via mail eller brev, med signering av firmatecknare. Uppsägning skickas till kundtjanst@direct2internet.com eller per post till D2I Financial Services AB, Grustagsvägen 5, 138 40 ÄLTA.
Tag: avtal
Följ länken och signera med Bank-ID. Det går också att ladda ner avtalsblankett från vår hemsida, fylla i,  signera och returnera till oss på enklaste sätt.

Load More

Ingenico 250 IWL och ICT 250

Alla uppsägningar måste ske via mail eller brev, med signering av firmatecknare. Uppsägning skickas till kundtjanst@direct2internet.com eller per post till Direct2internet Financial Services AB, Grustagsvägen 5, 138 40 ÄLTA.
Tag: avtal

Load More

Hypercom M4230 och T4220

Alla uppsägningar måste ske via mail eller brev, med signering av firmatecknare. Uppsägning skickas till kundtjanst@direct2internet.com eller per post till Direct2internet Financial Services AB, Grustagsvägen 5, 138 40 ÄLTA.
Tag: avtal

Load More

E-Handel

Load More