PAX-A920

Load More

2i Kortterminal

Gå igenom följande steg. Om problemet kvarstår kontaktar ni kundtjänst.
  1. Kontrollera att bluetooth är aktiverad.
  2. Starta om din mobila enhet.
  3. Koppla den mobila enheten mot ett annat mobilt nätverk
  4. Avinstallera appen och installera den igen.
 
  1. Kontrollera att bluetooth symbolen blinkar i displayen längst upp till vänster på kortterminalen. Om den lyser konstant håll in knappen med bluetoothsymbol längst upp till höger tills symbolen i displayen börjar blinka.
  2. Efter det gå till den mobila enhetens inställningar, gå till bluetooth och välj parkoppla. (En kod dyker upp Miura******)
Det är viktigt att parkopplingen godkänns på både den mobila enheten och kortterminalen, på kortterminalen görs det med knappen längst ner till höger med en grön bocksymbol.
  1. Nu ska bluetooth symbolen längst upp i kortterminalens display lysa konstant och kortterminalen är redo för betalning.

Load More

Wisepad

Load More

Ingenico 250 IWL och ICT 250

Load More

Hypercom M4230 och T4220

Load More

E-Handel

Load More