• Direct2Internet AB (publ) har slutfört företrädesemission april 22, 2021
  Direct2Internet AB (publ) har slutfört företrädesemission Företrädesemissionen om cirka 10,1 MSEK som offentliggjordes den 9 mars 2021 (”Företrädesemissionen”) i Direct2Internet AB (publ) (”Direct2Internet” eller ”Bolaget”) tecknades till totalt cirka 33 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 3,3 MSEK före emissionskostnader. Teckning Teckningsperioden avslutades den 22 mars 2021. Företrädesemissionen tecknades till cirka 3 procent med stöd av teckningsrätter och cirka 30 procent ...
 • Inbjudan till teckning av aktier i Direct2internet AB (publ) mars 9, 2021
  Idag inleds teckningsperioden i Direct2Internet AB (publ) (”Direct2Internet”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på de villkor som beslutades av styrelsen den 25 februari 2021. Det huvudsakliga syftet med Företrädesemissionen är att finansiera expandering till fler nordiska länder samt genomföra en test-försäljning på tyska mark­naden. Rätt att teckna aktier med företrädesrätt tillkommer de som på ...
 • Cloetta väljer Direct2Internet för e-handel B2B-kunder februari 23, 2021
  Direct2Internets ”Plugin för E-handelsplattformen” WooCommerce har valts av Cloetta för deras e-handel, där Cloetta kommer att använda Direct2Internets lösning för sin e-handel som riktar sig till B2B-kunder, gåvor till anställda och kundernas leverantörer. Genom det nya samarbetet får Cloetta tillgång till flera olika betalsätt som möjliggör att Cloetta kan anpassa betalsätt efter sina kunders önskemål, något ...
 • D2I Financial Services AB lanserar smart PAX A920 kortterminal som är Covid-19 säker. En helt ny känsla i betalningsögonblicket med PIN on glass* november 9, 2020
  D2I lanserar smart PAX A920 med egen konkurrenskraftig kortinlösen. PAX A920 är den nya generationens kortterminal som tillsammans med D2I-appen ger butiken ett komplett kassasystem med enkelheten hos en smartphone. https://www.direct2internet.com/kortterminal-pax-a920/ PAX A920 är den enda Covid-19 säkrade kortterminalen. Den är behandlad med ett nytt innovativt skyddslager mot mikrobiologiska attacker. Skyddslagret är ett permanent anti-bakteriellt skikt som är ...
 • Ny lag 1:a Juli 2020 gällande onlinebetalningar maj 26, 2020
  Den 1 Juli 2020 träder en ny lag i kraft för alla betalningar som sker online. Lagrådsremissen tas in i lag 2010:751! Den nya lagen i korthet säger att ett betalsätt som är kredit inte får visas som första alternativ eller vara förvalt som betalsätt. Ett betalsätt som är direktbetalning ska visas som förvalt alternativ t.ex. Kortbetalning ...
 • Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Direct2Internet AB (publ) maj 18, 2020
  Aktieägarna i Direct2Internet Aktiebolag (publ), 556570-6867, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 17 juni 2020 kl 10:00, efter aktieägare anmält sig kommer en digital-inbjudan att skickas till för att deltaga på bolagsstämman genom sk. Online-möte/Google Hangout. Detta pga av Covid-19 minska smitto-risk, men för att och att fortfarande kunna delta på stämman. Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels ...
 • STIGA AB väljer Direct2Internets Checkout maj 13, 2020
  Direct2Internets egenutvecklade Checkout-lösning “EgenPSP” har valts tillsammans med Resursbanks fakturalösning till STIGAs återförsäljare. Genom det nya samarbetet får STIGAs återförsäljare tillgång till Direct2Internets betaltjänster samt Resursbanks fakturatjänster. Direct2Internet har valt flera olika betalsätt som möjliggör att e-handlaren kan anpassa betalsätt efter sina konsumenters önskemål, något som bevisligen ökat både försäljning och konvertering. Om STIGA STIGA grundades 1934 i Sverige ...
 • Splitit Partners with Direct2Internet to Offer Its Installment Solution to Swedish Merchants mars 2, 2020
  Swedish medical cosmetics brand Medicera will be the first merchant to go live through the partnership New York and Stockholm, March 2, 2020 – Splitit, a leading global monthly installment payment solution, today announced its partnership with Swedish fintech company Direct2Internet, to offer Swedish and Nordic merchants Splitit’s interest and fee-free monthly installment payment solution ...
 • Direct2Internet erbjuder svenska affärsidkare ny avbetalningslösning utan irriterande dolda kostnader mars 2, 2020
  ”De månatliga fakturorna fyllda med dolda avgifter kan vi nu lägga bakom oss” Svenska betaltjänstföretaget Direct2Internet erbjuder tillsammans med amerikanska betalningslösningen Splitit en ny betaltjänst på den svenska marknaden som gör det möjligt att dela upp sina månatliga betalningar. Detta utan de annars standardiserade extra kostnaderna i form av räntor, aviserings- och uppläggningsavgifter. Här är lösningen integrerad med betalkortsföretagets vanliga ...
 • Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Direct2Internet AB (publ) maj 21, 2019
  Aktieägarna i Direct2Internet Aktiebolag (publ), 556570-6867, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 20 juni 2019 kl 10:00 på Hellström advokatbyrås lokaler på Kungsgatan 33, 103 90 Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 juni 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast ...
 • Direct2Internet tecknar partneravtal med JobOffice AB mars 26, 2019
  Genom det nya partneravtalet får JobOffice AB tillgång till Direct2Internets (D2I) kortterminaler och egenutvecklade betalväxeltjänst “Egen PSP”. JobOffice AB kan därigenom erbjuda sina kunder en mobil (eller stationär) kortterminal samt betalväxeltjänst i eget namn om de önskar. JobOffice AB, leverantör av produkterna JobOffice Kassa för detaljhandel och JobOffice Prime för restauranger, är ett företag under Windows ...
 • Kallelse till extra bolagsstämma i Direct2Internet AB (publ) januari 2, 2019
  Aktieägarna i Direct2Internet Aktiebolag (publ), 556570-6867, kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 Januari 2019 kl 10:30 i företagets lokaler på Grustagsvägen 5 i Älta. Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 januari 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 18 ...
 • Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Direct2Internet AB (publ) maj 18, 2018
  Aktieägarna i Direct2Internet Aktiebolag (publ), 556570-6867, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 20 juni 2018 kl 10:00 på Hellström advokatbyrås lokaler på Kungsgatan 33, 103 90 Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 juni 2018, dels anmäla sitt deltagande till bolaget ...
 • Direct2Internet (publ) har slutfört företrädesemission januari 24, 2018
  Direct2Internet AB (publ) sökta belopp i företrädesemissionen uppgick till cirka 2,5 miljoner kronor.  Företrädesemissionen löpte från och med 13 december till och med 27 december 2017. Därefter har intressenter utan företrädesrätt haft möjlighet att anmäla sitt intresse. Totalt har 545 452,30 kronor tecknats i erbjudandet, varav 293 192,20 kronor med företrädesrätt och 252 260,10 kr kronor utan företrädesrätt. Tilldelning av ...
 • Inbjudan till teckning av aktier i Direct2internet AB (publ) december 18, 2017
  Det är med stor spänning och förväntan som vi kastar oss in i framtiden. Direct2Internet har under de senaste åren genomgått en stor fundamental förändring. Vår bransch förändras snabbt och den gamla tekniken för analoga kortterminaler har nu ersatts av ny digital uppkoppling. Informationsbroschyr avseende företrädesemission december 2017 //
 • Kallelse till extra bolagsstämma i Direct2Internet AB (publ) november 20, 2017
    Aktieägarna i Direct2Internet Aktiebolag (publ), 556570-6867, kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 december 2017 kl 16:30 i företagets lokaler på Grustagsvägen 5, 138 40 Älta. Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 november 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den ...
 • Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Direct2Internet AB (publ) maj 18, 2017
  Aktieägarna i Direct2Internet Aktiebolag (publ), 556570-6867, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 29 juni 2017 kl 10.00 på Hellström advokatbyrås lokaler på Kungsgatan 33, 103 90 Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sig hos bolagets styrelse. I båda fallen senast den ...
 • Direct2Internet lanserar enkel mPOS terminal, med ett avtal för både kortterminalen och kortinlösen. april 27, 2017
  Direct2Internet lanserar idag en ny mobil kortterminal – “2i korterminal” som kopplas direkt till exempelvis mobiltelefon, surfplatta (Apple och Android) eller kassasystem. Kortterminalen kan även kopplas till kassasystem via sk. API. Det finns stöd i kortterminalen för EMV/Visa/Mastercard/Apple Pay/Samsung Pay/NFC. Det finns idag ingen lösning på marknaden som är enklare för en butik eller t.ex ...
 • Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Direct2Internet AB (publ) maj 26, 2016
  Aktieägarna i Direct2Internet Aktiebolag (publ), 556570-6867, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 21 juni 2016 kl 15.00 på Hellström advokatbyrås lokaler på Kungsgatan 33, 103 90 Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sig hos bolagets styrelse. I båda fallen senast den ...