• Direct2Internet förvärvas av Vopy juni 16, 2023
  Mjukvaruföretaget Vopy AB (Publ) som levererar teknik inom embedded finance har förvärvat 100% av det svenska fintech-bolaget Direct2Internet AB (publ) (”D2I”) inklusive dess dotterbolag. D2I är via sitt dotterbolag ett finansiellt institut och är registrerat av Finansinspektionen att lösa transaktioner och annan finansiell verksamhet som att hantera valutaväxling. Förvärvet innebär att Vopy innehar sina egna ...
 • Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Direct2Internet AB maj 11, 2023
  Aktieägarna i Direct2Internet Aktiebolag (publ), 556570-6867, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 20 juni 2023 kl 13:00 på Hellström advokatbyrås lokaler på Kungsgatan 33, 103 90 Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senaste den 12 juni 2023, dels anmäla sitt deltagande till bolaget ...
 • D2I Financial Services continues as one of the 15 most competitive fintech companies in Mastercard Lighthouse program september 1, 2022
  D2I Financial Services continues as one of the 15 most competitive fintech companies in Mastercard Lighthouse program D2I Financial Services has been selected one of the 15 most competitive fintech companies to explore partnership with Mastercard, AWS and top tier Nordic & Baltic Banks this fall! Please see link for details https://mclighthouse.com/smart-payments-start-ups-dominate- lighthouse-finitiv-2022-fall-program Jens Claesson “We at D2I Financial services are ...
 • Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Direct2Internet AB (publ) maj 20, 2022
  Aktieägarna i Direct2Internet Aktiebolag (publ), 556570-6867, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 30 juni 2022 kl 14:00 på Hellström advokatbyrås lokaler på Kungsgatan 33, 103 90 Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 juni 2022, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast ...
 • D2I ingår samarbetsavtal med Paynova AB februari 23, 2022
  Ett samarbetsavtal har träffats mellan D2I Financial Services AB och Paynova AB. Avtalet avser ett övertagande gällande del av Paynovas nuvarande kortkunder som nyttjar Paynovas betaltjänster där D2I kommer kunna erbjuda nuvarande kunder vidare konkurrenskraftiga betallösningar. Paynova får enligt avtalet en monetär ersättning för arbetet.
 • Fel i faktureringen september 8, 2021
  Bäste IvL samt ICT kunder. Det har blivit fel i faktureringen denna månad för vissa kunder. Det skulle endast faktureras EN månad inte TRE månader på senaste faktura. Vi ber er gärna kontakta oss i detta så vi kan åtgärda problemet omgående. Vi ber om ursäkt för denna situation.   MVH D2I Financial Services AB Magnus Stangenberg financemanager
 • Purspot lanserar ny Kassa-app i D2I Financial Services PAX kortterminal juni 3, 2021
  D2I Financial Services AB (Publ) har inlett ett samarbete med Onlineorder- leverantören Purspot AB där de har integrerat deras mobila kassasystem i D2I:s Android PAX A920-terminal. Det innebär att handlaren eller restaurangen bara behöver använda kortterminalen för att sälja sina produkter/tjänster och ta betalt i en och samma enhet. Kassasystem är även integrerat och synkat med Skatteverkets kontrollenhet.   Kunden (handlaren/restaurangen/butik) beställer ...
 • Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Direct2Internet AB (publ) maj 25, 2021
  Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Direct2Internet AB (publ) Aktieägarna i Direct2Internet Aktiebolag (publ), 556570-6867, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 22 juni 2021 kl 14.00. Stämman kammer att ske digitalt. Aktieägare som önskar delta digitalt vid stämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sig hos bolagets styrelse. I båda ...
 • Direct2Internet AB (publ) har slutfört företrädesemission april 22, 2021
  Direct2Internet AB (publ) har slutfört företrädesemission Företrädesemissionen om cirka 10,1 MSEK som offentliggjordes den 9 mars 2021 (”Företrädesemissionen”) i Direct2Internet AB (publ) (”Direct2Internet” eller ”Bolaget”) tecknades till totalt cirka 33 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 3,3 MSEK före emissionskostnader. Teckning Teckningsperioden avslutades den 22 mars 2021. Företrädesemissionen tecknades till cirka 3 procent med stöd av teckningsrätter och cirka 30 procent ...
 • Inbjudan till teckning av aktier i Direct2internet AB (publ) mars 9, 2021
  Idag inleds teckningsperioden i Direct2Internet AB (publ) (”Direct2Internet”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på de villkor som beslutades av styrelsen den 25 februari 2021. Det huvudsakliga syftet med Företrädesemissionen är att finansiera expandering till fler nordiska länder samt genomföra en test-försäljning på tyska mark­naden. Rätt att teckna aktier med företrädesrätt tillkommer de som på ...
 • Cloetta väljer Direct2Internet för e-handel B2B-kunder februari 23, 2021
  Direct2Internets ”Plugin för E-handelsplattformen” WooCommerce har valts av Cloetta för deras e-handel, där Cloetta kommer att använda Direct2Internets lösning för sin e-handel som riktar sig till B2B-kunder, gåvor till anställda och kundernas leverantörer. Genom det nya samarbetet får Cloetta tillgång till flera olika betalsätt som möjliggör att Cloetta kan anpassa betalsätt efter sina kunders önskemål, något ...
 • D2I Financial Services AB lanserar smart PAX A920 kortterminal som är Covid-19 säker. En helt ny känsla i betalningsögonblicket med PIN on glass* november 9, 2020
  D2I lanserar smart PAX A920 med egen konkurrenskraftig kortinlösen. PAX A920 är den nya generationens kortterminal som tillsammans med D2I-appen ger butiken ett komplett kassasystem med enkelheten hos en smartphone. https://www.direct2internet.com/kortterminal-pax-a920/ PAX A920 är den enda Covid-19 säkrade kortterminalen. Den är behandlad med ett nytt innovativt skyddslager mot mikrobiologiska attacker. Skyddslagret är ett permanent anti-bakteriellt skikt som är ...
 • Ny lag 1:a Juli 2020 gällande onlinebetalningar maj 26, 2020
  Den 1 Juli 2020 träder en ny lag i kraft för alla betalningar som sker online. Lagrådsremissen tas in i lag 2010:751! Den nya lagen i korthet säger att ett betalsätt som är kredit inte får visas som första alternativ eller vara förvalt som betalsätt. Ett betalsätt som är direktbetalning ska visas som förvalt alternativ t.ex. Kortbetalning ...
 • Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Direct2Internet AB (publ) maj 18, 2020
  Aktieägarna i Direct2Internet Aktiebolag (publ), 556570-6867, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 17 juni 2020 kl 10:00, efter aktieägare anmält sig kommer en digital-inbjudan att skickas till för att deltaga på bolagsstämman genom sk. Online-möte/Google Hangout. Detta pga av Covid-19 minska smitto-risk, men för att och att fortfarande kunna delta på stämman. Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels ...
 • STIGA AB väljer Direct2Internets Checkout maj 13, 2020
  Direct2Internets egenutvecklade Checkout-lösning “EgenPSP” har valts tillsammans med Resursbanks fakturalösning till STIGAs återförsäljare. Genom det nya samarbetet får STIGAs återförsäljare tillgång till Direct2Internets betaltjänster samt Resursbanks fakturatjänster. Direct2Internet har valt flera olika betalsätt som möjliggör att e-handlaren kan anpassa betalsätt efter sina konsumenters önskemål, något som bevisligen ökat både försäljning och konvertering. Om STIGA STIGA grundades 1934 i Sverige ...
 • Splitit Partners with Direct2Internet to Offer Its Installment Solution to Swedish Merchants mars 2, 2020
  Swedish medical cosmetics brand Medicera will be the first merchant to go live through the partnership New York and Stockholm, March 2, 2020 – Splitit, a leading global monthly installment payment solution, today announced its partnership with Swedish fintech company Direct2Internet, to offer Swedish and Nordic merchants Splitit’s interest and fee-free monthly installment payment solution ...
 • Direct2Internet erbjuder svenska affärsidkare ny avbetalningslösning utan irriterande dolda kostnader mars 2, 2020
  ”De månatliga fakturorna fyllda med dolda avgifter kan vi nu lägga bakom oss” Svenska betaltjänstföretaget Direct2Internet erbjuder tillsammans med amerikanska betalningslösningen Splitit en ny betaltjänst på den svenska marknaden som gör det möjligt att dela upp sina månatliga betalningar. Detta utan de annars standardiserade extra kostnaderna i form av räntor, aviserings- och uppläggningsavgifter. Här är lösningen integrerad med betalkortsföretagets vanliga ...
 • Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Direct2Internet AB (publ) maj 21, 2019
  Aktieägarna i Direct2Internet Aktiebolag (publ), 556570-6867, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 20 juni 2019 kl 10:00 på Hellström advokatbyrås lokaler på Kungsgatan 33, 103 90 Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 juni 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast ...
 • Direct2Internet tecknar partneravtal med JobOffice AB mars 26, 2019
  Genom det nya partneravtalet får JobOffice AB tillgång till Direct2Internets (D2I) kortterminaler och egenutvecklade betalväxeltjänst “Egen PSP”. JobOffice AB kan därigenom erbjuda sina kunder en mobil (eller stationär) kortterminal samt betalväxeltjänst i eget namn om de önskar. JobOffice AB, leverantör av produkterna JobOffice Kassa för detaljhandel och JobOffice Prime för restauranger, är ett företag under Windows ...
 • Kallelse till extra bolagsstämma i Direct2Internet AB (publ) januari 2, 2019
  Aktieägarna i Direct2Internet Aktiebolag (publ), 556570-6867, kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 Januari 2019 kl 10:30 i företagets lokaler på Grustagsvägen 5 i Älta. Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 januari 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 18 ...