Behöver jag teckna ett nytt inlösenavtal för att kunna använda en 2i-mobil kortterminal?

Nej. För 2i-kortterminalen är Direct2internet din inlösare. Däremot kan du behöva säga upp ditt gamla inlösenavtal om du haft kortterminal tidigare.