Behöver jag teckna ett nytt inlösenavtal för att kunna använda Wisepad/Wisepad plus?

Nej. För Wisepad är Direct2internet din inlösare. Däremot kan du behöva säga upp ditt gamla inlösenavtal om du haft kortterminal tidigare.