Det går inte att göra transaktioner. Kortterminalen säger “medges ej, Var god gör dagsavslut”

Om kortterminalen visar den här texten betyder det att den behöver frigöra lagrat minne. Gå till kortterminalens meny, gör ett dagsavslut och spara kvitto. Efter att dagsavslut gjorts ska det gå att genomföra transaktioner igen.