Går det att se transaktionshistorik?

Ja! Alla kunder som använder 2i-mobil kortterminal får också tillgång till ett särskilt backoffice via vår hemsida www.direct2internet.com . Därifrån går det att se alla transaktioner som gjorts från det att 2i-kortterminalen började användas. Det går även att skapa underkonton och designa sitt kvitto.