Jag vill säga upp mitt avtal!

Alla uppsägningar måste ske via mail eller brev, med signering av firmatecknare. Uppsägning skickas till kundtjanst@direct2internet.com eller per post till D2I Financial Services AB, Grustagsvägen 5, 138 40 ÄLTA.