Kortterminalen säger “Invalid terminal keys”, “Alert interruption” eller “err sec”

Om den här texten dyker upp i kortterminalen måste kortterminalen bytas ut. Skalskyddet på kortterminalen har utlösts och terminalen går ej att använda längre.