Kortterminalen vill inte koppla upp mot nätverk

Kontrollera att Wisepaden har rätt inställning för anslutning. Om terminalen ska ha uppkoppling mot lokalt nätverk går du till "connections/uppkoppling" och väljer alternativ 1 "WIFI" Om terminalen har simkort går du till connections/uppkoppling och väljer alternativ 2 "Cellular/mobil" När du ser betalningsfönstret i kortterminalen betyder det att den är redo för användning.