Det går inte att parkoppla min mobila enhet/ surfplatta med kortterminalen.

  1. Kontrollera att bluetooth symbolen blinkar i displayen längst upp till vänster på kortterminalen. Om den lyser konstant håll in knappen med bluetoothsymbol längst upp till höger tills symbolen i displayen börjar blinka.
  2. Efter det gå till den mobila enhetens inställningar, gå till bluetooth och välj parkoppla. (En kod dyker upp Miura******)
Det är viktigt att parkopplingen godkänns på både den mobila enheten och kortterminalen, på kortterminalen görs det med knappen längst ner till höger med en grön bocksymbol.
  1. Nu ska bluetooth symbolen längst upp i kortterminalens display lysa konstant och kortterminalen är redo för betalning.