Vad är uppsägningstid på mitt avtal?

Uppsägningstiden är på 3 månader förutsatt att avtalet sägs upp 3 månader innan sista datum. I annat fall förlängs avtalet med 1år. Mer information i de allmänna villkoren. http://www.direct2internet.com/avtal-och-priser/    
Alla uppsägningar måste ske via mail eller brev, med signering av firmatecknare. Uppsägning skickas till kundtjanst@direct2internet.com eller per post till Direct2internet Financial Services AB, Grustagsvägen 5, 138 40 ÄLTA.
Tag: avtal

Load More