Vad är uppsägningstiden på mitt avtal?

Uppsägningstiden är på 3 månader.